Xe tăng 390 đã trải qua nhiều chiến dịch khốc liệt

Bên cạnh chiến công húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975, xe tăng 390 đã trải qua nhiều chiến dịch khốc liệt trên khắp đất nước Việt Nam.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Xe tăng 390 đã trải qua nhiều chiến dịch khốc liệt tại đây:

Leave a Comment