Video test game bóng đá Fifa 17: Tốc độ, Sức mạnh, Kỹ thuật của các ngôi sao

Video test game bóng đá Fifa 17: Tốc độ, Sức mạnh, Kỹ thuật của các ngôi sao

Cầu thủ nào chạy nhanh nhất khi không đi bóng?

Cầu thủ nào chậm chất trong game bóng đá Fifa 17

Ông nào chạy nhanh và mạnh nhất trong Game FIFA 17?