Video hài Xuân Bắc và Giáo sư Xoay 2015

Video hài Xuân Bắc và Giáo sư Xoay 2015. Xuân Bắc ngơ ngác trước cách nhìn đa chiều của ‘Giáo sư Xoay’ – Xuân Bắc hoàn toàn bất ngờ khi biết câu ‘Có công mài sắt, có ngày nên kim’ là chỉ sự may mắn chứ không mang ý nghĩa bền chí.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Video hài Xuân Bắc và Giáo sư Xoay 2015 tại đây:

Leave a Comment