Video diễu binh trước 30/4

Hàng nghìn chiến sĩ tổng duyệt diễu binh trước 30/4, Sáng 26/4, 6.000 người thuộc 38 khối đã có mặt từ rất sớm để tổng duyệt diễu binh, diễu hành lần cuối cho lễ 30/4.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Video diễu binh trước 30/4 tại đây:

Leave a Comment