Thán phục Võ sư Kim Tuấn kéo xích lô bằng mắt

Video clip Thán phục Võ sư Kim Tuấn kéo xích lô bằng mắt – Kim Tuấn mời Việt Hương, Ngọc Hân, Hoài Linh, Nguyên Khang ngồi lên xích lô và dùng mắt di chuyển cả bốn người trên xe, trong chương trình “Người bí ẩn”.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Thán phục Võ sư Kim Tuấn kéo xích lô bằng mắt tại đây:

Leave a Comment