Ted 2 tung ra trailer gay sốt

Ted 2 tung ra trailer gay sốt – Bộ phim sẽ khởi chiếu vào mùa hè năm nay nhưng vẫn chưa ấn định ngày ra mắt cụ thể.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Ted 2 tung ra trailer gay sốt tại đây:

Leave a Comment