Táo quân 2017 – Táo môi trường Tự Long vào chầu

Táo quân 2017 – Táo môi trường Tự Long vào chầu – màn trình diễn và hài hước của Táo Môi Trường do NSND Tự Long đảm nhiệm.