Táo quân 2017 – Phần thi trắc nghiệm của các Táo

Táo quân 2017 – Phần thi trắc nghiệm của các Táo – Hài hước và nhiều tình huống châm biếm phản ánh xã hội trong năm 2016 với các cách thể hiện hài hước của các Táo trong phần thi trắc nghiệm này.