Những pha bóng mà hậu vệ cứu thua sát đít

Những pha bóng mà hậu vệ cứu thua sát đít, từ chối những bàn thắng tưởng như mười mươi