Những người thần kinh thép và không sợ chết là gì?

Những người thần kinh thép và không sợ chết là gì? Full of the possibility of danger, failure, or loss – Mời các bạn xem video và cho ít nhận xét về các người này