Ngang nhiên bán luận văn chỉ 30-50 ngàn đồng

Ngang nhiên bán luận văn chỉ 30-50 ngàn đồng tại các trường Đại Học – Gần đến thời điểm thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) – nơi gần cụm đại học Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 30.000 đến 50.000 đồng là có bản mềm luận văn làm sẵn.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Ngang nhiên bán luận văn chỉ 30-50 ngàn đồng tại đây:

Leave a Comment