Hài Trường Giang hay nhất quả đất

Hài Trường Giang hay nhất quả đất – Rủ bạn đến nhà nhậu và cố giải thích cho bạn hiểu cái gọi là “nhậu kiểu Úc” cũng như đính chính thông tin mình sợ vợ… nhưng tất cả đã sáng tỏ khi bà vợ đột ngột xuất hiện.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Hài Trường Giang hay nhất quả đất tại đây:

Leave a Comment