Cách mà các ngôi sao bóng đá làm nhục đối thủ

Cách mà các ngôi sao bóng đá làm nhục đối thủ ngay trên sân cỏ bằng các màn qua người và mèo vờn chuột