Cá chình phóng điện giết chết cá sấu

Một thông tin nho nhỏ là Cá Chình Điện có khả năng phát ra luồng điện từ 550 vôn đến 1000 vôn, phóng ở dưới nước nữa thì…đam mê, à nhầm đê mê luôn.

Chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết Cá chình phóng điện giết chết cá sấu tại đây:

Leave a Comment